Homepage » About » Ελληνικά

Τα Τμήματα Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Επιστήμης και Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών οργανώνουν και λειτουργούν Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) στο αντικείμενο «Science, Technology, Society—Science and Technology Studies”Σκοπός του ΔΠΜΣ είναι η ανάδειξη καταρτισμένου δυναμικού που θα μπορεί να αναλύει, να ερμηνεύει, να παρεμβαίνει και να διατυπώνει προτάσεις για ζητήματα που σχετίζονται με την επιστήμη και την τεχνολογία χρησιμοποιώντας το εννοιολογικό πλαίσιο, την ορολογία και τις έρευνες στις ανθρωπιστικές και κοινωνικές επιστήμες, με σκοπό την ανάδειξη των βέλτιστων επιλογών σε ζητήματα επιστημονικής και τεχνολογικής πολιτικής, πολιτικής για την έρευνα και την ανάπτυξη, πολιτικής για την καινοτομία στο επιστημονικό και τεχνολογικό επίπεδο, οικονομικής και κοινωνικής πολιτικής για την επιστήμη και την τεχνολογία, ζητήματα δικαίου και ηθικής των επιχειρήσεων και των άλλων θεσμών της οικονομίας και της κοινωνίας που συμμετέχουν στη διαμόρφωση της επιστήμης και της τεχνολογίας, ζητήματα επιστημονικής και τεχνολογικής πολιτικής για αναδυόμενα επιστημονικά και τεχνολογικά πεδία, όπως η πληροφορική και οι τηλεπικοινωνίες, οι επιστήμες και οι τεχνολογίες που στοχεύουν στην προστασία του περιβάλλοντος, η βιολογία, η ιατρική, η βιοτεχνολογία και η βιοϊατρική τεχνολογία.

Στο πρόγραμμα εισάγονται είκοσι (20), κατ’ ανώτατο όριο, φοιτητές/φοιτήτριες. Κατά τη διάρκεια των σπουδών τους, υποχρεούνται να παρακολουθήσουν επιτυχώς δέκα (10) μαθήματα ή επτά (7) μαθήματα και να εκπονήσουν διπλωματική εργασία. Τα μαθήματα διεξάγονται στην αγγλική ή ελληνική γλώσσα. Η χρονική διάρκεια για την απονομή του τίτλου ΜΔΕ ορίζεται σε δύο (2) εξάμηνα η ελάχιστη και τέσσερα (4) η μέγιστη. Η παρακολούθηση του Προγράμματος προϋποθέτει την καταβολή τέλους φοίτησης συνολικού ύψους χιλίων (1.000,00) ευρώ (πεντακόσια για κάθε εξάμηνο φοίτησης). Έως το 30% του συνολικού αριθμού των φοιτητών που εισάγονται στο ΠΜΣ απαλλάσσονται από τα τέλη φοίτησης με βάση οικονομικά κριτήρια, σύμφωνα με όσα ορίζει ο Ν. 4485/2017. Στο ΔΠΜΣ γίνονται δεκτοί κάτοχοι τίτλου Α’ κύκλου σπουδών όλων των Τμημάτων ΑΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών, αναγνωρισμένων από το ΔΟΑΤΑΠ, ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και απόφοιτοι όλων των Τμημάτων ΑΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών, αναγνωρισμένων της αλλοδαπής. Γίνονται επίσης δεκτοί, ως υπεράριθμοι, μέλη των κατηγοριών ΕΕΠ, ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ, σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρου 34 του Ν.4485/17. Tο πιστοποιητικό αναγνώρισης από τον ΔΟΑΤΑΠ θα πρέπει να υποβληθεί πριν την αποφοίτηση από το ΠΜΣ.

 

Δείτε το ΦΕΚ ίδρυσης του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών